INFO

 150531

Höjning av hastigheten för bredband

En höjning av hastigheten på bredbandet är beställt och uppgraderingen sker under augusti. Inkommande kapacitet till föreningen höjs från 100Mbit till 400Mbit.

Med detta så har styrelsen beslutat höja avgiften för anslutningen till föreningens bredband till 150kr från och med den 1 januari 2016.

Rastning av hundar i området

Vi vill påminna om att du inte bör rasta din hund inom föreningens område!

Naturligtvis måste man kunna gå igenom området med sin hund på väg ut på sin promenad, men det ska bara vara en passage. Om ”olyckan” då är framme är det självklart att man plockar upp efter sin hund! Hunden ska även hållas kopplad inom området.

Tvättstugorna missköts

Höghusens tvättstugor missköts och skärpning behövs!

Styrelsen har fått flera klagomål på bland annat städningen så se till att Du följer de anvisningar som finns uppsatta i tvättstugorna. Städa efter dig och respektera tvättiderna!

Protokoll från föreningsstämma

Protokoll från årsmötet 2015 finns på hemsidan. Kontakta någon i styrelsen om du skulle vilja ha en papperskopia.

Biltrafik i området

Trafiken inom föreningens område är fortsatt stor och i många fall med hög hastighet. Vi behöver gemensamt se till att hålla både trafik och hastighet nere!

Det finns nu fler och fler småbarn i föreningen så risken för att något händer är större nu.

Föreningens informationsfolder säger följande angående fordonstrafik:
– Bilkörning är tillåten inom föreningens område endast vid snabb av- och ilastning
– Moped-, motorcykel och vespa åkning är förbjuden inom föreningens gemensamma områden.
– Vändplan eller andra ytor får inte användas som parkeringsplats

Ventilationskontroll radhus genomförd

Ventilationen på alla radhuslägenheter har kontrollerats med ett antal fel och brister. Dessa kommer att åtgärdas i början av hösten. Mer information kommer när datum är bestämt.

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor!

 

150402

Häcken mot gångvägen planteras om

Häcken mot gång/cykelvägen är i dåligt skick på många ställen och hela häcken kommer därför att bytas ut nu i början på våren. Den gamla häcken kommer att grävas bort och ny jord fyllas på innan plantering av den nya. En vintergrön häck (50-80cm) planteras och får växa upp till lämplig höjd. Skötsel av häcken kommer att utföras av HSB.

Ventilationskontroll radhus

Ventilationen på alla radhuslägenheter kommer att kontrolleras i slutet av april. Frödéns ventilation som utför jobbet kommer bland annat att dammsuga ”ventilationsskåpet” som finns på vinden. Det är mycket viktigt att Frödéns kommer åt skåpet, så se till att det finns fri väg till det! Fel och brister kommer att antecknas för senare åtgärd. Mer information sätts upp när datum är bestämt.

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor!

 150221

Biltrafik i området

Biltrafiken till och från fastigheter i föreningens område och hastigheten har ökat igen sedan vägbulorna tagits in för vintern

Vi behöver gemensamt se till att hålla trafiken och hastigheten nere. Det finns nu fler och fler små barn i föreningen.

Det är inte heller tillåtet att köra ut norrut över gångvägarna norr om föreningens område. Det är kommuns mark och inget som vi disponerar.

Årsmöte

Föreningens årsmöte kommer att hållas i slutet av april. Styrelsen vill ha in motioner till mötet omgående.

Motionen läggs i expeditionens brevlåda.

Kallelse till årsmöte kommer i början av april

Vårstädning

Vårstädning planeras lördagen den 9 maj.

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor!

141010

Lekplatser
Arbetet med lekplatserna fortgår och är klart inom några veckor.

Parkering
Styrelsen har beslutat ändra reglerna för gästparkeringen.

– Parkeringstiden ändras till 6 timmar dagtid och 12 timmar nattetid mellan 20-08.
– P-tillstånd för 1-3 dygn kan fås av styrelsen.
– P-tillstånd för 4-7 dygn kan fås av styrelsen mot en kostnad av 150kr.

Förändringen träder i kraft så snart skyltningen uppe på parkeringen är på plats.

Höststädning 2014-10-18
Lördagen den 18:e oktober klockan 10.00 är det dags för årets höststädning av föreningens område. Tipspromenad för stora och små. Följt av korvgrillning med tillbehör.
VÄLKOMNA!

Besiktning av lägenhet – Anticimex

Det är dags för lägenhetsbesiktning av Anticimex igen. Det sker vart tredje år. Vi kommer då att gå in med huvudnyckel för att utföra besiktningen. Ytterligare information kommer när det är bestämt datum för arbetet.

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor!

140707

Underhåll på bredband/nätverk den 10 juli

Under juli kommer underhåll på föreningens nätverk och bredband att göras. Det innebär en del störningar i tjänsten under den dagen mellan 09-17.

140628

Underhåll på bredband/nätverk

Under juli kommer underhåll på föreningens nätverk och bredband att göras. Det innebär en del störningar i tjänsten under den dagen. Vi återkommer med exakt datum när det är bestämt.

Vi beklagar avbrottet men arbetet behöver göras. Efter underhållet kommer allt att fungera som vanligt igen.

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor! Eller e-posta på “it (at) brfnorrgarden.se”.

140602

Skräp i vindsförråd

Det finns saker uppställda i korridorerna i vindsförråden. Dessa måste flyttas eller slängas omedelbart! Saker får inte stå i gångarna på grund av brandsäkerheten.

Det som inte flyttas kommer att slängas av föreningen inom kort.

Biltrafik i området

Biltrafiken till och från fastigheter i föreningens område har ökat markant senaste tiden. Vi behöver gemensamt se till att hålla trafiken och hastigheten nere. Det finns nu fler och fler småbarn i föreningen.

Det är inte heller tillåtet att köra ut norrut över gångvägarna norr om föreningens område. Det är kommuns mark och inget som vi disponerar.

Föreningens informationsfolder säger följande angående fordonstrafik:

– Bilkörning är tillåten inom föreningens område endast vid snabb av- och ilastning
– Moped-, motorcykel och vespa åkning är förbjuden inom föreningens gemensamma områden.
– Vändplan eller andra ytor får inte användas som parkeringsplats

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor!

 

140511

Saknar du din cykel?

Ett antal cyklar har kasserats i samband med vårstädningen. Några av de finare av de omärkta cyklarna finns kvar tills vidare. Dessa kommer inom kort att slängas även de.

 

140423

Har du märkt din cykel!?

Lördagen den 10 maj är det vårstädning i föreningen. Då kommer även cykelförråden att städas och gamla prylar slängs.
Vill Du inte riskera att Din cykel slängs så märkt den Nu!
Vill du inte använda egen märkning så finns det etiketter för märkning vid dörren i förråden. Lappen med namn och lägenhetsnummer sätts så synligt som möjligt. Lämpligen på sadel, styre eller ramen.
Kontakta någon i styrelsen om du har frågor!

 

140314

Sophantering

Föreningen har fått flera klagomål angående tömningen sopor. Det gäller både från de som tömmer återvinningsstationen och de som hanterar avfall/kompost.
Vi behöver gemensamt skärpa oss!

Klagomålen har bland annat handlat om överfulla behållare, plastpåsar i kompostbehållaren och sopor som inte är i försluten påsen.

 

Uppmärkning av cyklar

I samband med vårstädningen kommer alla cykelrum och barnvagnsrum städas. De cyklar som då saknar märkning i form av namn och lägenhetsnummer/adress kommer att kasseras.  Detta gäller även pulkor och andra barnleksaker.

Om du inte vill ha en egen märkning så kommer lappar och pennor för märkning att finnas i alla utrymmen from april.

 

Renovering av lägenhet

Det är viktigt att du kontrollerar med styrelsen vad du får och inte får göra i din lägenhet i samband med renovering. Föreningen har det senaste haft en del problem kring detta.
Tänk på att du ex. inte får byta fläkt till spisen eller göra om golvbrunn i våtrum hur som helst.

Viktiga dokument