FÖRENINGEN

Kontaktuppgifter

Lovisagatan 153, 554 74 Jönköping

 

Styrelsen 2017

Position Namn Telefon nummer Address
Ordförande Youssef Ammar 0707 – 68 54 64 145
Vice ordförande Tomas Dalteg 0707 – 23 23 59 137
Sekreterare Erik Nilsson 0706 – 73 80 57 181
Ledamot Mirza Cenanovic 0739 – 03 91 85 105
Ledamot Mari Karlsson 0702 – 49 36 76 199
Suppleant Claes-Uno Johansson 0709 – 16 55 29 209
Suppleant Ulrika Herentz 0706 – 99 88 07 115
Suppleant Cecilia Hultqvist 0704 – 94 70 02 175
Suppleant Malin Renström 0760 – 39 01 43 141

Ansvarsområden

 

Utemiljö / Lekplats Malin Renström, Ulrika Herentz
Övernattningsrum Cecilia Hultqvist, Mari Karlsson
Snickarbod Claes-Uno Johansson, Mirza Cenanovic
Gym Tomas Dalteg, Mirza Cenanovic
Underhållsplan / Energi Claes-Uno Johansson
Parkering / Garage Youssef Ammar
HSB / Jönköpingsbostäder Youssef Ammar
Höghus 117 tvättstuga, cykelrum, vind Ulrika Herentz
Höghus 199 tvättstuga, cykelrum, vind Mari Karlsson
Höghus 209 tvättstuga, cykelrum, vind Claes-Uno Johansson
Hemsida / Bredband / Lanrum Mirza Cenanovic, Erik Nilsson
Innebandy / Bordtennisrum Tomas Dalteg, Youssef Ammar
Info / Infoblad Erik Nilsson
Välkomstkommitté Youssef Ammar, Mari Karlsson, Cecilia Hultqvist
Cykelrum (garage) Tomas Dalteg
Sophantering Youssef Ammar